Štatistika mesiaca

Individuálne darcovstvo a pandémia

Ako pandémia zmenila finančnú podporu verejnoprospešného sektora?

Prieskum verejnej mienky sledoval dopad pandémie na individuálne darcovstvo Slovákov a Sloveniek. Podľa výsledkov prieskumu až 73 % Slovákov deklaruje, že finančne nepodporilo žiadnu verejnoprospešnú aktivitu súvisiacu s COVID-19 a 50 % Slovákov daruje približne rovnako ako pred pandémiou. Z pohľadu budúceho vývoja 63 % Slovákov uviedlo, že budúci rok sa ich podpora verejnoprospešných aktivít nezmení.